na

Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/12/2022 10:22:13)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG DUY TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập:Trần Hồng Túc

Địa chỉ: UBND phường Duy Tân

Điện thoại:0974.752.387

Email: ......

 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 17
Tất cả: 11,144