Chi Bộ - Tổ dân phố
Xã Duy Tân tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2019 - 2021
Ngày 29/9/2019 Xã Duy Tân tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2019 - 2021.
 

UBND xã Duy Tân tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn  
Nhiệm kỳ 2019 -2021
 

    
     Cụ Trần Đức Quang Cử tri trên 90 tuổi bỏ lá phiếu đầu tiên
   Tại điểm bầu cử thôn Châu XáNgày 29/9/2019 UBND xã Duy Tân tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2019 – 2021. Cử tri trên địa bàn xã  Duy Tân đã đi bỏ phiếu thực hiện quyền dân chủ của mình với không khí sôi nổi, rộn ràng của ngày hội bầu cử. Tại cuộc bầu cử đợt này có 2.375/2.454 đại biểu cử tri đại diện hộ đi bầu cử để lựa chọn ra người đủ tiêu chuẩn, thật sự gương mẫu, uy tín và có năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương, đảm nhiệm chức danh trưởng thôn.                           
                                   Cử tri dự khai mạc điểm bầu cử thôn Châu Xá.


 

Danh sách ứng cử viên như sau:

Thôn Kim Bào, ông Nguyễn Văn Cải;

Thôn Châu Xá, ông Trần Văn Phú;

Thôn Trại Xanh, ông Văn Hữu Khải;

Thôn Duyên Linh, bà Nguyễn Thị An;

Thôn Nhẫm Dương, ông Nguyễn Văn La;

                           
                                      Cử tri dự khai mạc điểm bầu cử Châu Xá

Qua theo dõi, đánh giá cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021 đã thành công tốt đẹp; kết quả tổng hợp của Ban thư ký, số lượng cử tri đại diện hộ trong toàn xã đi bầu cử là 2.375/2.454 đạt tỉ lệ là 96,8%, kết quả các thôn cụ thể như  sau:

Thôn Kim Bào tổng số cử tri đi bầu là 291/291 đạt 100%;

Trong đó số phiếu bầu cho ông Nguyễn Văn Cải là 286/291 đạt tỉ lệ là 98,28%

Thôn Châu Xá tổng số cử tri đi bầu là 774/810 đạt 95,6%;

Trong đó số phiếu bầu cho ông Trần Văn Phú là 762/774 đạt tỉ lệ là 98,40%

Thôn Trại Xanh tổng số cử tri đi bầu là 447/486 đạt 92%;

Trong đó số phiếu bầu cho ông Văn Hữu Khải là 432/447 đạt tỉ lệ là 96,64%

Thôn Duyên Linh tổng số cử tri đi bầu là 553/557 đạt 99,28%;

Trong đó số phiếu bầu cho bà Nguyễn Thị An là 553/553 đạt tỉ lệ là 100%

Thôn Nhẫm Dương tổng số cử tri đi bầu là 310/310 đạt 100%;

Trong đó số phiếu bầu cho ông Nguyễn Văn La là 308/310 đạt tỉ lệ là 99,35%


      
Cử tri dự khai mạc điểm bầu cử thôn Kim Bào

Ban chỉ đạo bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2019 – 2021 xã Duy Tân biểu dương tinh thần trách nhiệm của đại đa số cử tri trong toàn xã đã tích cực tham gia bầu cử, thực hiện quyền dân chủ của mình, thể hiện  ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 34. Sự thành công trong cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021. Tiếp tục khẳng định thực hiện đề án nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn theo tinh thần Đề án số 01 ngày 29/8/2016 của Tỉnh Ủy Hải Dương, vế sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị của xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016 – 2020; tiến tới Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 35, nhiệm kỳ 2020 – 2025!

Một số hình ảnh cuộc bầu cử  trưởng thôn  
Nhiệm kỳ 2019 -2021
 Niêm phong hòm phiếuBỏ là phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử thôn Kim Bào
Kiểm tra hòm phiếu
Khai mạc bầu cử điểm thôn Châu Xá

 
 
Quay lại   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Kinh Môn
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay71 
 Hôm qua44
 Tuần này71 
 Tất cả164172 
IP: 3.237.94.109