Chính trị
Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn tổ chức thành công kỳ họp thứ mười sáu
Ngày 14 tháng 7, Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ mười sáu. Đồng chí Phạm Văn Đông - Thường vụ Thị ủy - Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì kỳ họp
 
                                         


            Dự chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Vĩnh Sơn - Phó Chánh văn phòng HĐND tỉnh, đồng chí Sái Thị Yến - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy, đồng chí Trương Đức San - Phó Bí thư thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Thị Liễu - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền các xã, phường về dự.

           Trong thời gian 1 ngày làm việc, các đại biểu tham dự kỳ họp thứ mười sáu HĐND thị xã Kinh Môn khóa XIX đã tập trung nghe, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã trên các lĩnh vực, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân chủ quan, đề ra các giải pháp phấn thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.


                                           

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, nhưng dưới sự lãnh đạo tập trung, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền, thị xã Kinh Môn đạt được kêt quả toàn diện: tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 24.443 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2019; lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được quan tâm, xã Bạch Đằng và xã Thượng Quận cơ bản hoàn thiện tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến hết năm 2020, xã Bạch Đằng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Lê Ninh, Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thị xã tập trung ưu tiên nguồn lực phát triển đô thị: nghiệm thu và đưa vào sử dụng 7 công trình xây dựng: cải tạo nâng cấp các tuyến đường nội thị thuộc địa phận các phường Hiệp An, Duy Tân, Minh Tân, Phú Thứ, Long Xuyên, Hiệp Sơn, Thái Thịnh, triển khai thi công 6 công trình đô thị: nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật trung tâm phường Tân Dân, Phạm Thái, Hiến Thành, Long Xuyên, xã Hoành Sơn và đường vào di tích quốc gia đặc biệt An Phụ… Công tác văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Dưới sự điều hành của đồng chí chủ tọa kỳ họp, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn: các đại biểu chủ động trao đổi, đặt câu hỏi rõ nội dung, trọng tâm vào các vấn đề cử tri quan tâm, được đại diện các phòng, đơn vị liên quan tiếp thu, giải trình thỏa đáng.

 
                                          

http://kinhmon.haiduong.gov.vn/uploads/HD2020.jpg

Dự chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Vĩnh Sơn - Phó Chánh văn phòng HĐND tỉnh, đồng chí Sái Thị Yến - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy, đồng chí Trương Đức San - Phó Bí thư thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Thị Liễu - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền các xã, phường về dự.

Trong thời gian 1 ngày làm việc, các đại biểu tham dự kỳ họp thứ mười sáu HĐND thị xã Kinh Môn khóa XIX đã tập trung nghe, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã trên các lĩnh vực, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân chủ quan, đề ra các giải pháp phấn thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

http://kinhmon.haiduong.gov.vn/uploads/HDND2020.jpg

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, nhưng dưới sự lãnh đạo tập trung, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền, thị xã Kinh Môn đạt được kêt quả toàn diện: tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 24.443 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2019; lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được quan tâm, xã Bạch Đằng và xã Thượng Quận cơ bản hoàn thiện tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến hết năm 2020, xã Bạch Đằng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Lê Ninh, Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thị xã tập trung ưu tiên nguồn lực phát triển đô thị: nghiệm thu và đưa vào sử dụng 7 công trình xây dựng: cải tạo nâng cấp các tuyến đường nội thị thuộc địa phận các phường Hiệp An, Duy Tân, Minh Tân, Phú Thứ, Long Xuyên, Hiệp Sơn, Thái Thịnh, triển khai thi công 6 công trình đô thị: nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật trung tâm phường Tân Dân, Phạm Thái, Hiến Thành, Long Xuyên, xã Hoành Sơn và đường vào di tích quốc gia đặc biệt An Phụ… Công tác văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Dưới sự điều hành của đồng chí chủ tọa kỳ họp, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn: các đại biểu chủ động trao đổi, đặt câu hỏi rõ nội dung, trọng tâm vào các vấn đề cử tri quan tâm, được đại diện các phòng, đơn vị liên quan tiếp thu, giải trình thỏa đáng.

http://kinhmon.haiduong.gov.vn/uploads/HD202022.jpg

Căn cứ dự báo thực tế thời gian tới, các đại biểu tập trung trí tuệ, xem xét và quyết nghị 5 Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm; phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2019 và các nghị quyết có liên quan khác; biểu quyết thông qua Nghị quyết cho thôi làm đại biểu HĐND đối với đồng chí Nguyễn Minh Hùng - nguyên Bí thư Thị ủy - chủ tịch HĐND thị xã, Nguyễn Vĩnh Sơn - Nguyên Phó Bí thư thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Thường vụ Thị ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị chuyển công tác.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Liễu - Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu, trân trọng tiếp thu ý kiến cử tri và đại diện đại biểu HĐND đưa ra tại kỳ họp, chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan sớm có biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các ngành, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, phường tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng chính quyền đô thị, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Đồng chí Sái Thị Yến - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của thị xã, đặc biệt việc triển khai, thi công thuận lợi các công trình trọng điểm về giao thông, đồng chí tin tưởng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và tinh thần đồng thuận của mỗi người dân sẽ là cơ sở quan trọng để thị xã Kinh Môn hoàn thành vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kinh Môn khóa XXIV nhiệm kỳ 2015-2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XXV nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền thị xã, đồng chí bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc tới Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, động viên các gia đình chính sách dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ.

Để tạo thuận lợi cho nhân dân quan tâm, theo dõi, toàn bộ nội dung, chương trình của kỳ họp thứ mười sáu, HĐND thị xã khóa XIX được tường thuật phát thanh trực tiếp trên Đài phát thanh thị xã và hệ thống truyền thanh các xã, phường./.

                                                                                                                      Nguyễn Đức - Đào Hương

 
 
Các bài liên quan
TIN KỲ HỌP THỨ CHÍN - HĐND PHƯỜNG DUY TÂN KHÓA 21 NHIỆM KỲ 2016 – 2021 (31/12/2019)
Chào mừng Phường Duy Tân - 01/11/2019. (02/11/2019)
Kinh Môn sẵn sàng hoạt động bộ máy chính quyền đô thị từ ngày 1/11/2019 (31/10/2019)
Chính thức từ ngày 1/11/2019 Kinh Môn trở thành thị xã (05/10/2019)
Huyện ủy Kinh Môn quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025 (12/09/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Kinh Môn
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay77 
 Hôm qua44
 Tuần này77 
 Tất cả164178 
IP: 3.237.94.109